Snel inspelen op veranderingen is een must vandaag de dag. Dat ondervond ook vastgoedeigenaar WDP. Zij kreeg een nieuwe huurder in Nieuwegein die aanpassingen wilde doen aan het gebouw om haar proces beter in te richten. Een deel van de zonnepanelen lag daarvoor in de weg.

Aanpak

Samen met gebouweigenaar WDP en de nieuwe huurder is geรฏnventariseerd welke aanpassingen nodig waren. Deze werden in een plan uiteengezet en ter goedkeuring aangeboden aan de betrokken partijen. Na akkoord heeft Everday de gewenste aanpassingen gerealiseerd.

Resultaat

De aanpassing bestond uit het herschikken van de zonnepanelen in een andere opstelling. Voorafgaand aan de werkzaamheden op het dak, het verplaatsen en opnieuw aansluiten van de panelen, was het noodzakelijk nieuwe legplannen te engineeren en de as-built documentatie aan te
passen. Beide regelde Everday. De nieuwe huurder is tevreden, WDP heeft nog steeds een duurzaam logistiek centrum en de aanpassingen hebben geen effect op de jaarlijkse zonnestroomproductie. Dit dankzij een goede samenwerking en technische uitwerking.