Om zonnestroom optimaal te benutten is betrouwbare data nodig. Deze heeft Everday en de data-analist gebruikt deze om ‘slimme dingen’ mee te doen. Zo berekenden wij het ‘eigen verbruiksaandeel’ voor Michael Kors tot op kWh niveau nauwkeurig. Hiermee adviseren wij hen hoe zij hun zonnestroom optimaal benutten, door de kosten en opbrengsten van de verschillende stromen op elkaar af te stemmen.

Analyse

Uit de analyse kwam naar voren dat de elektrische heftrucks van Michel Kors na de tweede shift ’s-avonds aan de oplader gingen. Maar in de avond moet er dan stroom worden afgenomen van het elektriciteitsnet. Een extra batterypack om midden op de dag te laden met stroom direct uit het zonnestroomsysteem levert direct financieel voordeel op.

Resultaat

Door 24/7 te monitoren en data te analyseren is Everday in staat mee te denken met de opdrachtgever over behoeftes en mogelijkheden die eerder onbekend of ongebruikt waren. Hierdoor wordt een beter financieel rendement gerealiseerd en halen wij het maximale uit de zon.