Een hotspot is een cel in een zonnepaneel die heel heet wordt omdat die niet mee kan doen met de andere cellen die wel gewoon stroom produceren. Deze cel gaat dan, in plaats van energie produceren, energie opnemen, en wordt daarom heet. De oorzaak vuil, op ÊÊn plek geconcentreerde schaduw, microcrack(s) of een productiefout. Een hotspot die lange tijd bestaat, zorgt er uiteindelijk voor dat het hele paneel uitvalt en er bestaat het risico op brand. Beide zijn niet gewenst.

Analyse

Voorkomen is beter dan genezen dus een kwaliteitscheck van de zonnepanelen voor installatie is aan te bevelen. Uiteraard is een engineering zonder schaduw gewenst. Maar dan nog kan het probleem verder op in de levensduur van het zonnestroomsysteem ontstaan of significant worden. Om dit op te sporen, werkt Everday met een drone uitgerust met een thermo-grafische camera.

Resultaat

Na onderzoek is duidelijk of en zo ja waar er hotspots aanwezig zijn in een zonnestroomsysteem. Bepaald wordt of deze direct een significant effect hebben op de opbrengst van het systeem. Hieruit volgt een afweging welke maatregelen proportioneel, noodzakelijk en/of gewenst zijn. Over schoonmaak is vaak geen discussie, het vervangen van panelen is veel ingrijpender. Een keuze kan ook zijn om het systeem vooral goed te monitoren en op een later moment concrete ingrepen te doen. Zo zoeken wij de beste balans tussen veiligheid, produceren en investeren.

Typische oorzaken van hotspots zijn vogelpoep of een gevallen blad van een boom, of de geconcentreerde schaduw van een heel dun pijpje op het dak, of van een spriet van de bliksemafleiders.