Er is preventief en correctief onderhoud. Dat laatste komt vooral in het voorjaar en de zomer voor als het zonnestroomsysteem maximaal moet produceren of als er een potentieel veiligheidsissue is. Preventief onderhoud wordt gepland en daarmee heel efficiënt uitvoeren. Vaak is dat in ‘de rustige periode’; het najaar en de winter. De focus ligt op correctief onderhoud; snel, in de actie en problemen oplossen. Maar voorkomen is veel beter dan genezen. Daarom zijn periodieke inspecties zo belangrijk.

Analyse

Een goede inspectie start bij de beoordeling van alle (aanwezige) documentatie. Is alles aanwezig, is alles up-to-date, is de documentatie vindbaar ook voor de brandweer en kan de BHV organisatie er mee omgaan. Vervolgens is inspecteren meer dan alleen kijken. Het is ook meten, (stroom, spanning, temperatuur) en dat alles goed vastleggen. Scios Scope 12 is de inspectiemethodiek die Everday hanteert.

Resultaat

Preventieve inspecties leiden tot het tijdig zien van potentiële problemen of risico’s in een zonnestroomsysteem. Hierdoor neemt de productiezekerheid toe evenals de veiligheid van het systeem. De verzekerbaarheid en financierbaarheid van het zonnestroomsysteem zijn dan beter omdat de risico’s veel kleiner zijn. Daarnaast worden de inspectieresultaten vertaald naar verbeteringen in de engineering van nieuwe systemen. Dit is een aanleiding om ook andere systemen op gedane constateringen te inspecteren. Dit zorgt ervoor dat er minder risico’s in alle verschijningsvormen zijn en dus meer zekerheden.