De wereld verandert snel, ook binnen de energietransitie volgen nieuwe ontwikkelingen en technieken zich snel op. Het is daarom belangrijk zonnestroomsystemen up-to-date te houden. Nieuwe inzichten, veranderende wet- en regelgeving of marktomstandigheden kunnen aanleiding zijn voor technische aanpassingen van het zonnestroomsysteem. Zo werd in een groot logistiek centrum de inrichting van een gekoelde ruimte gewijzigd, waardoor de verzekeraar de wens uitsprak de omvormers die in die ruimte hingen te verplaatsen. Everday ging hiermee aan de slag.

Aanpak

Samen met de eigenaar van het pand en de verzekeraar hebben onze engineers gekeken naar de technische mogelijkheden om de omvormers te verplaatsen. In de afweging tussen techniek, esthetiek, kosten en risicoโ€™s is gekozen de omvormers te plaatsen in een technische ruimte. Om de financiering van het zonnestroomsysteem te borgen is deze technische oplossing door een onafhankelijke partij getoetst. Uitkomst van deze Technical Due Dilligence was dat de gekozen oplossing vanuit alle perspectieven gezien de beste is.

Resultaat

Met beperkte kosten zijn de risicoโ€™s gemitigeerd waardoor het zonnestroomsysteem en de opstal weer verzekerbaar zijn. De omvormers zijn verplaatst en de bekabeling is conform de huidige normen opnieuw aangelegd. Gelijktijdig hebben wij de omvormers een firmware update gegeven en de monitoring is aangepast naar de huidige standaarden. Het zonnestroomsysteem heeft zodoende naast de noodzakelijke wijziging ook een upgrade gekregen.