Een thermografische inspectie van uw zonnestroominstallatie. Wat houdt het precies in en waar dient zo’n thermografische keuring nou eigenlijk voor? In dit artikel vertellen wij er graag meer over.

Wat is een thermografische inspectie?

Een thermografische inspectie is een contactloze meetmethode, waar bij de inspecteur vooral let op de temperatuur. Wanneer er bepaalde temperatuurontwikkelingen worden gezien die niet gewenst zijn, kunnen deze in kaart worden gebracht met behulp van een infraroodcamera. Zo kunnen storingen al in een vroeg stadium worden opgespoord. Op deze manier kan brand worden voorkomen bij uw zonnestroominstallatie. Daarnaast is het ook mogelijk om koudebruggen, ook wel warmte lekkage, op te sporen.

Thermografische keuring met drones

Voor een nog beter beeld kan men gebruik maken van drones. Deze toepassing is geschikt voor moeilijk bereikbare installaties, schuine daken of grote installaties. Everday kan dit in samenwerking met thermografische inspecteurs voor uw zonnestroominstallatie uitvoeren.

Een waardevolle aanvulling op een Scope 12 inspectie

Een thermografische inspectie is een nuttige aanvulling op een scope 12 inspectie van uw zonnestroominstallatie. U wilt natuurlijk het maximale rendement uit uw installatie halen.
Om er zeker van te zijn dat elk onderdeel van de installatie optimaal functioneert en bijdraagt aan de beoogde op te wekken hoeveelheid kWh, monitort Everday meerdere parameters met behulp van een geavanceerd softwarepakket 24/7 en volgen er alarmmeldingen bij afwijkende waarden. De data analisten van Everday monitoren 7 dagen per week op afstand de werking van het zonnestroomsysteem.

 

Maximaal rendement

Wilt u uw zonnestroominstallatie aanvullend thermografisch laten inspecteren? Of wilt u een inspectie door een drone? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. Wilt u langdurig van de zonnestroominstallatie genieten en het maximale rendement eruit halen? Laat Everday dan preventief onderhoud en jaarlijkse inspecties uitvoeren.

Everday controleert jaarlijks op locatie op veranderde omstandigheden in het zonnestroomsysteem en haar omgeving. Everday let daarbij op omgevingsfactoren die de installatie kunnen beïnvloeden, op de staat van de algehele constructie met bijbehorende componenten en op de veiligheid van het zonnestroomsysteem en de omgeving.