De zonne-energie sector professionaliseert. Spelers en systemen worden groter, de belangen nemen toe, we moeten beter nadenken over de impact op de omgeving, natuur, maatschappij en het energienetwerk. Zonne-energie moet een oplossing blijven en niet een probleem worden. Daarom lanceren wij Everday, een nieuw bedrijf gericht op Solar Asset Management: wij bewaken het positieve rendement van zonprojecten”, aldus Bas IJpelaar, Commercieel Manager Everday.

Leven van duurzame energie, het kan. Maar die zekerheid geeft geen aanleiding tot rust en achteroverleunen. Het is tijd ervoor te zorgen dat de vooruitgang die is geboekt zijn waarde kan bewijzen. Investeren in het duurzaam exploiteren van zonnestroomsystemen is nodig. Zo wordt het positieve rendement van investeringen in zonnestroomsystemen vergroot. Financieel rendabel, operationeel betrouwbaar en maatschappelijk wenselijk staan centraal in de filosofie en werkwijze van Everday.

Everday is een spin-off van KiesZon, dat onderdeel is van de Greenchoicegroep. Deze achtergrond betekent dat het 10 jaar aan ervaring heeft met het exploiteren van zonnestroomsystemen en direct ruim 250 installaties – goed voor bijna 1 miljoen panelen en een vermogen van 300MW – in haar Solar Asset Management portfolio opneemt. Dit portfolio, dat gelijk staat aan het verbruik van ruim 75.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens, zal worden aangevuld met zonnestroomsystemen gerealiseerd door derden.

Bas IJpelaar, Commercieel Manager Everday, geeft aan: “Solar Asset Management is essentieel voor de verdere energietransitie in Nederland. Wat er is gerealiseerd aan zonnestroomsystemen moet onderhouden worden om ze veilig en rendabel te kunnen blijven exploiteren. Daarnaast is aandacht voor de energieopwekking en vergroting van het positieve rendement nodig om de gedane investeringen duurzaam te borgen. Everday kijkt naar het totaal plaatje; financieel, juridisch, technisch, de veranderende omgeving en stakeholders. Want vooruitgang wordt pas geboekt als het nemen van de betere keuze makkelijk en aantrekkelijk wordt gemaakt. Wij hebben ervaring met elk aspect van het managen van een zonnestroomsysteem en weten wie er op welke manier betrokken moet worden”.

“Everday doet dit dagelijks met een onuitputtelijke inzet voor positief rendement van zonnestroomsystemen” zegt Frederik van Asbeck, O&M Manager bij Everday. Wij hebben een onstuitbare ambitie steeds nieuwe manieren te bedenken om de energie van de zon optimaal te benutten, binnen de uitdagingen die er in de markt spelen. Onze partners kunnen elke dag profiteren van onze jarenlange ervaring, deskundigheid en service. Met Everday maken wij de energietransitie blijvend.”