Maximaal financieel rendement

Met uw grootschalige zonnestroomsysteem draagt u niet alleen bij aan de energietransitie, maar ook aan uw bedrijfsresultaat. Met Everday optimaliseert u het rendement van uw zonnepanelen en haalt u dus meer uit uw investering. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om de financiële opbrengst van uw installatie te optimaliseren. Daarin gaan wij een stap verder dan het maximaliseren van de energieproductie in kWh. Uw persoonlijke asset manager adviseert u over zaken, welke bijdragen aan een hoger financieel rendement van uw installatie, zoals: 

 • Eigen gebruik van de geproduceerde energie
  Haal meer uit uw installatie door het eigen gebruik van uw opgewekte stroom te maximaliseren. Wij analyseren uw energiegebruik en adviseren vervolgens over manieren op het direct gebruik te verhogen. Dit is financieel gunstiger dan het terug leveren van de zonnestroom aan het net. 
 • De wisselwerking tussen vraag en aanbod op het energienetwerk
  Voorkom dat u waardevolle inkomsten misloopt. Wanneer het aanbod van zonnestroom groter is dan de vraag, kunt u te maken krijgen met negatieve energieprijzen. Daarom stuurt Everday op uw verbruik om de geproduceerde energie optimaal te benutten. 
 • Het verkopen van de geproduceerde energie
  Verkoop uw duurzaam geproduceerde energie onder de beste voorwaarden. Everday adviseert u in het vastleggen van een Power Purchase Agreement (PPA) met uw energieleverancier. 
 • Marktontwikkelingen
  Laat u niet verrassen door ontwikkelingen in de energiemarkt. Wij bewaken de toekomstbestendigheid van uw investering en van uw installatie. Onze experts signaleren, adviseren en anticiperen op marktontwikkelingen die impact hebben op het financieel rendement van uw systeem. Dit maakt het mogelijk om uw installatie en contracten mee te laten bewegen. 
Dakproject zon

Positieve impact op mens en natuur

Duurzame toekomst

Een duurzame toekomst betekent niet alleen aandacht voor hernieuwbare energie, maar ook voor de impact van de systemen die deze energie produceren. Zeker nu de sector professionaliseert en de spelers en systemen steeds groter worden. Een positieve bijdrage aan mens en natuur maakt integraal onderdeel uit van onze Solar Asset Management-strategie. Dat zie je terug in onze adviezen en keuzes. Denk aan: 

 • Biodiversiteit: aandacht voor flora en fauna op en rondom uw zonnestroominstallatie. 
 • Persoonlijk contact met betrokkenen: uw persoonlijke asset manager is uw aanspreekpunt en gaat ook de dialoog aan met overheden, omwonenden, huurders en andere stakeholders om het draagvlak voor uw zonne-energieproject te waarborgen. 
 • Veiligheidsnormen: wij doen geen concessies op het gebied van veiligheid. Systeemveiligheid en de veiligheid van uw en ons personeel en de omgeving staan bij ons voorop. 
 • Materiaalkeuzes: wij onderhouden uw systeem met milieuvriendelijke materialen. 
 • Samenwerkingsverbanden: wij werken alleen met betrouwbare leveranciers partners die aan onze hoge eisen voldoen. Daarnaast adviseren wij u voor het maken van duurzame keuzes. 

Het rendement van uw zonnepanelen verhogen

Het vinden en kiezen van de juiste partner voor Solar Asset Management is belangrijk, u wilt natuurlijk dat het investeren in een zonnestroomsysteem een goede keuze is. Wanneer je kiest voor Everday als de partner voor uw zonnestroomsysteem, kiest u niet alleen voor een partner met jarenlange ervaring en toonaangevende kennis en kwaliteit. Maar ook voor een partner die altijd bezig is met onderhoud, beheer en het optimaliseren van het rendement van uw zonnepanelen. Daarom hoeft u niet bang te zijn dat het de investering niet waard is.