𝘗đ˜Ļđ˜ŗđ˜´đ˜°đ˜°đ˜¯đ˜­đ˜Ēđ˜Ģđ˜Ŧ zit in het DNA van Everday. Daarom bieden wij altijd ÊÊn vast aanspreekpunt voor alle zaken rondom het beheer van een zonnestroomsysteem. Geen waslijst aan contactpersonen voor bijvoorbeeld de monitoring, service, schoonmaak of verzekeringskwesties, maar ÊÊn betrokken Asset Manager als vast aanspreekpunt.

Zo bouwen we aan duurzame relaties en nemen we veel werk uit handen. Geen eindeloze discussies of vingerwijzen, maar een snelle en adequate oplossing voor elk issue. Lees meer over Everday en de beloftes die we maken Ên nakomen op onze ‘Over Ons’ pagina.