Persoonlijk aanspreekpunt

De Solar Asset Manager vormt uw eerste aanspreekpunt voor alle zaken rondom het systeem. Het is de verantwoordelijkheid van deze Solar Asset Manager dat alle contractuele afspraken worden nagekomen, dat het systeem optimaal presteert, dat er adequaat wordt opgetreden indien nodig en dat de risico’s voor u als eigenaar zoveel mogelijk worden beperkt. Hiervoor is de Solar Asset Manager niet alleen uw aanspreekpunt, maar communiceert en rapporteert de Solar Asset Manager ook aan uw stakeholders.  

Het verzamelen en archiveren van relevante project data vormt het vertrekpunt van de Solar Asset Manager. Door volledig te zijn in de dossiervorming beschikt de Solar Asset Manager over alle benodigde informatie om de belofte van Everday na te komen: Maximaal positief rendement uit uw zonnestroomsysteem.  

 Operations & Maintenance vormt de basis voor het technisch Solar Asset Management.   

Naast het controleren en sturen van O&M, beheert de Solar Asset Manager uw zonnestroomsysteem door middel van het analyseren, organiseren en rapporteren van beheerszaken, welke invloed kunnen hebben op het optimaal presteren van uw systeem.  

Everday vergroot de toegevoegde waarde van uw persoonlijke Solar Asset Manager nog verder door bijvoorbeeld advies omtrent gerelateerde zaken als biodiversiteit, smart energy en andere vormen van rendement optimalisatie.  Op deze manier zorgen wij voor het maximale positieve rendement van uw zonnestroomsysteem. Niet alleen vandaag of morgen, maar gedurende de hele levensduur van uw systeem.  

Solar Asset Management en contractmanagement

Het verzamelen en archiveren van relevante project data vormt het vertrekpunt van de Solar Asset Manager. Door volledig te zijn in de dossiervorming beschikt de Solar Asset Manager over alle benodigde informatie en data om de belofte van Everday na te komen.: Maximaal positief rendement uit uw zonnestroomsysteem. Het projectdossier bestaat ten minste uit de volgende informatie, welke opdrachtgever aan Everday dient te verstrekken. Dit vormt tevens de onboarding van het project binnen Everday. 

Everday beheert en analyseert de contracten van opdrachtgever met betrekking tot de installatie en zal opdrachtgever hier over adviseren op basis van het projectdossier om een optimaal rendement uit de zonnestroominstallatie te halen. Daarbij fungeren wij als eerste aanspreekpunt voor diverse externe partijen met directe betrokkenheid op de installatie, zoals:   

 • Meetbedrijven 
 • Lease partners 
 • Fabrikanten  
 • EPC partij 
 • O&M partij 
 • Contractpartijen van de Installatie (Schoonmaak, Groen, Birdcontrol). 
 • Extra diensten (bijv. droning of Scope12 inspectie).  

Voor andere partijen bieden wij technische ondersteuning ten behoeve van de communicatie met deze partijen, zoals bijvoorbeeld:  

 • Aandeelhouders / investeerders  
 • Netbeheerder  
 • Bank / Accountant
 • Verzekeraar  
 • RVO / subsidieverstrekkers 
 • CertiQ en netbeheerder 

Operations & Maintenance

Technisch & Facilitair Assetmanagement 

Everday voert zelf het O&M uit of controleert de O&M partner. Als Everday het O&M uitvoert dan wordt dit in een separate O&M overeenkomst vastgelegd. Wanneer wij niet zelf het O&M uitvoeren, controleren wij de O&M partij op het correct en tijdig uitvoeren van de contractuele afspraken in de O&M overeenkomst. Deze werkzaamheden bestaan uit: 

 • Analyseren van de contractuele afspraken in de O&M overeenkomst, inclusief advisering op marktconformiteit. 
 • Maandelijkse controle op naleving van de contractuele afspraken en uitgevoerde werkzaamheden. 
 • Controle op locatie door de Solar Asset Manager van Everday bij onduidelijkheden of twijfels op basis van inspectierapporten en bij herstel- en vervangingswerkzaamheden boven de 10.000 euro. 

Schoonmaak
Everday adviseert, mede op basis van monitoring- en instralingsdata, over het schoonmaken van uw systeem. De benodigde frequentie voor het schoonmaken van uw panelen is namelijk afhankelijk van meerdere factoren, waaronder geografische ligging, oriëntatie en specifieke omgevingsfactoren. Wij kiezen voor schoonmaken wanneer dit rendabel of noodzakelijk is, in plaats van periodiek op basis van een vaste frequentie. Aan de hand van een periodieke benchmark kennen wij de markt en organiseren wij de schoonmaak van uw systeem. De facturatie verloopt rechtstreeks tussen u en de aanbieder.            

                  Solar Asset Management                                                                 

Groenonderhoud
In de basis verstaat Everday onder groenonderhoud het maaien onder en rondom de asset. Evenals bij schoonmaak, adviseert en organiseert Everday aan de hand van data en benchmarks het groenonderhoud op locatie. Op basis van concrete klantbehoeften is aanvullend maatwerk op het gebied van groenonderhoud bespreekbaar. Bovendien is uw persoonlijke Solar Asset Manager ook uw sparringpartner als het gaat om zaken als biodiversiteit, natuur inclusiviteit en innovaties op het snijvlak van groen en zonnestroomsystemen. Everday kent de markt en organiseert het groenonderhoud van uw zonnestroominstallatie. De facturatie verloopt rechtstreeks tussen u en de aanbieder. 

Scope 12 inspecties
Indien gewenst door u of uw verzekeraar organiseert Everday, als kenner van de markt, voor u de periodieke Scope 12 inspecties op uw zonnestroomsysteem. De facturatie verloopt rechtstreeks tussen u en de aanbieder. 

Maandelijkse SAM rapportage
Maandelijks levert de persoonlijke Solar Asset Manager van Everday een rapportage op. Deze rapportage zal bestaan uit: 

 • Technische prestaties van de zonnestroominstallatie. Dit overzicht bevat de werkelijke productie, de in de EPC-overeenkomst beloofde productie (PR-garantie) en de maximaal productie. 
 • Op basis van de maandelijkse prestatie van het systeem biedt Everday een cijfermatig overzicht van de maandelijkse inkomsten uit de SDE en het PPA-contract. 
 • Lijst met Service logging, inclusief bijbehorende resultaten.
 • Overzicht van overige activiteiten vanuit de Solar Asset Manager betreffende de zonnestroominstallatie; zoals stakeholder communicatie, Scope12 inspecties, Schoonmaak, etc.
 • Advies voor verbeteringen en ontwikkelingen op het gebied van systeemoptimalisatie en technische, facilitaire en contractuele assetmanagement zaken. 

Aanvullende werkzaamheden
Everday vergroot de toegevoegde waarde van uw persoonlijke Solar Asset Manager nog verder door bijvoorbeeld advies omtrent gerelateerde zaken als biodiversiteit, smart energy en andere vormen van rendement optimalisatie.

Solar Asset Management is het proces van het bewaken en onderhouden van zonnepanelen en PV-systemen. Dit omvat onder andere het inspecteren van de zonnepanelen op schade, het schoonmaken van de zonnepanelen om er zeker van te zijn dat ze goed werken en het monitoren van de prestaties van de zonnepanelen. Solar Asset Management helpt u om meer uit uw investering en uit de zon te halen.

Solar Asset Management brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo profiteert u onder andere van verbeterde prestaties, lagere kosten, een verhoogde waarde en een verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid. Dit komt omdat wij de processen bewaken en onderhouden om ervoor te zorgen dat de prestaties zo optimaal mogelijk zijn.

Solar Asset Management is interessant voor elke partij die gebruik maakt van grootschalige zonnestroomsystemen, het maakt daarin niet uit of het gaat om een daksysteem of om zonneweides. Everday beheert uw grootschalig zonnestroomsysteem van A tot Z voor een optimaal rendement in de breedste zin.

Het kiezen van een juiste partner voor Solar Asset Management is uiterst belangrijk, het realiseren van een grootschalig zonnestroomsysteem is een grote investering. Everday heeft meer dan 10 jaar ervaring en weet waar ze over praten. In de jarenlange ervaring heeft Everday ruim 300 installaties – samen goed voor meer dan 1,5 miljoen panelen met een vermogen van 300MWp – ontwikkeld, gebouwd en in beheer genomen. En dit voor eigen rekening en risico én voor de partners. Wanneer u kiest voor Solar Asset Management van Everday, kiest u ervoor om uw grootschalig zonnestroomsysteem in goede handen te leggen, voor zowel vandaag én in de toekomst. Dat is de belofte van Everday.