Met 24/7 monitoring presteert uw grootschalige zonnestroominstallatie optimaal

Om er zeker van te zijn dat elk onderdeel van de installatie optimaal functioneert en bijdraagt aan de beoogde op te wekken hoeveelheid kWh, monitort Everday meerdere parameters met behulp van een geavanceerd softwarepakket 24/7 en volgen er alarmmeldingen bij afwijkende waarden. De data analisten van Everday monitoren 7 dagen per week op afstand de werking van het zonnestroomsysteem. 

Everday gebruikt hiervoor SynaptiQ, een geavanceerd monitoringspakket van ontwikkelaar 3E, speciaal voor grootschalige zonnestroominstallaties. Meerdere parameters worden continu bewaakt en de prestaties worden near-time ten opzichte van de werkelijke zoninstraling geanalyseerd.

Preventief onderhoud-Jaarlijkse inspecties

Via de monitoring wordt de installatie dagelijks gecontroleerd op zijn werking. Daarnaast controleert Everday jaarlijks op locatie op veranderde omstandigheden in het zonnestroomsysteem en haar omgeving. 

Everday let daarbij op omgevingsfactoren die de installatie kunnen beïnvloeden, op de staat van de algehele constructie met bijbehorende componenten en op de veiligheid van het zonnestroomsysteem en de omgeving.

Storingsdienst en responstijden

In geval van een eventuele calamiteit ondersteunt Everday direct bij het veilig stellen van de situatie. Everday neemt bij het optreden van een technische storing aan de installatie direct contact op. Indien de storing niet in samenwerking met de installatieverantwoordelijke via telefoon of e-mail is te verhelpen, zal er binnen 2 werkdagen een gespecialiseerde Field Service Engineer op locatie komen voor een nadere inspectie en indien mogelijk reparatie. Indien de storing een productiedaling van 20% of meer betreft is Everday binnen 24 uur ter plaatse. Voorrijkosten zijn hierbij inbegrepen. Indien de storing niet tijdens dit bezoek te verhelpen is, maakt Everday een voorstel voor de benodigde reparatie.   

Herstel- en vervang werkzaamheden

Uit een monitoring, een inspectie of melding van u als opdrachtgever kan blijken dat er preventieve, herstel- of vervangingswerkzaamheden nodig zijn. Everday kan alle werkzaamheden om uw zonnestroominstallatie weer in optimale staat te krijgen uitvoeren. Wij beschikken over de benodigde kennis, kunde en alle gereedschappen. 

Klantenportaal en rapportages

Via ons klantenportaal raadpleegt u de technische en productieprestaties van uw grootschalig zonnestroominstallatie. Van de totale productie in kWh tot en met de service logging. Zo kunt u op de hoogte blijven van geplande inspecties, onderhoudswerkzaamheden, storingen en herstelwerkzaamheden. Daarnaast ontvangt u ook een jaarrapportage met gedetailleerde informatie over het rendement van uw systeem.